Mindelunden i Ryvangen........ Bogø .......Webmaster: Dines Bogø


Mindelunden blev i 1945 anlagt i den nordlige del af Ingeniørregimentets øvelsesplads.
Generelt: Mindelunden ... Dines Bogø ... Besøg: 9. november 2019


Det store gravfeltMaj 1945. I den nordlige del af Ingeniørkasernens øvelsesområde (Ryvangen tæt ved Tuborgvej) havde tyskerne begravet 202 personer. 137 af gravene var markeret med små træpæle. Inden opgravningen begyndte 19. maj 1945 var der en kort periode offentlig adgang til det område, der i august 1945 blev indrettet som "Det store gravfelt".


Ryvangen blev lukket for offentlig adgang inden man 19. maj 1945 åbnede de første 22 grave. Fra 4. juni - 5. juli 1945 blev de øvrige grave fundet og åbnet. (Foto fra 5. juni 1945).


30. maj 1945 skriver pårørende til henrettede i Politiken, at de ønsker Ryvangen indrettet som en Mindelund.


Kisterne ankommer til det store gravfelt i Mindelunden 29. august 1945. Grav 47: Lucjan Maslocha. Grav 29: Holger Nyhuus Kristoffersen.Den tyske Værnemagt anvendte fra november 1943 til april 1945 den nordlige del af Ingeniørkasernens øvelsesområde som henrettelses- og begravelsesplads. 202 lig, der blev fundet nedgravet i Ryvangen, blev bragt til Retsmedicinsk Institut.

29. august 1945 blev 105 mænd og 1 kvinde genbegravet i Mindelunden i Ryvangen.

Yderligere 89 mænd og 2 kvinder fundet i Ryvangen, der døde i modstandskampen, blev begravet/bisat i egne sogne. Deres navne står på mindepladen foran monumentet.

Af de ovenfor omtalte 197, der døde i modstandskampen, blev 94 henrettet på skydebanerne i Ryvangen.

1 tysk soldat og 3 danske mænd med tilknytning til Den tyske Værnemagt blev fundet i Ryvangen. Et enkelt lig af en mand på ca. 30 år kunne ikke identificeres.Mindelunden i Ryvangen
Den oprindelige plan udarbejdet af Kirkeministeriet i sommeren 1945.Tyskerne henrettede deres egne flere steder, bl.a. i Kastellet. Hvis der er henrettet flere tyske i Ryvangen er det ikke nødvendig på en af de to kendte "henrettelsespladser", men dette kunne f.eks. være på "Dynamit-Øen" ved vagtbygningen ud for Ole Nielsens Vej.